Nejčastější pojmy z online marketingu v našich reportech

Bounce Rate

Bounce Rate (česky okamžité opuštění nebo míra okamžitého opuštění) je metrika používaná ve webové analytice. Představuje procento návštěvníků, kteří vstoupí na web a potom jej opustí. Jde tedy o návštěvu jedné stránky na vašem webu.

CPC (Cost Per Click)

CPC (česky cena za proklik) jeden ze způsobů platby za reklamu v internetovém marketingu, kdy zákazník platí pouze skutečné prokliky na své stránky (a nikoliv počet zobrazení reklamy). Udává kolik zákazníka stálo jedno kliknutí na reklamu. 
Výpočet: CPC = celkové náklady / celkový počet kliknutí

CTR (Click Through Rate)

CTR (česky míra prokliku) je označení poměru mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. CTR se uvádí v procentech a ukazuje přibližnou efektivitu reklamy. Jedná se o míru prokliku a nejčastěji se používá k měření výsledků inzerce PPC. V takovém případě se CTR vztahuje na počet diváků, kteří kliknou na určitou reklamu, na základě zobrazení reklamy nebo celkového objemu vyhledávání.
Výpočet: CTR (%) = celkový počet kliknutí / celkový počet zobrazení * 100

E-mailingové metriky

Míra doručitelnosti

Míra doručitelnosti - vypovídá o kvalitě e-mailové databáze, pokud je vysoké procento e-mailů, které nejsou doručeny, tak nastal čas přehodnotit získané kontakty.
Výpočet: Míra doručitelnosti (%) = (Počet odeslaných - Počet nedoručených) / Počet odeslaných * 100

Míra otevření

Míra otevření - udává poměr počtu emailů, které příjemci otevřeli, ku počtu doručených emailů.
Výpočet: Míra otevření (%) = Počet otevřených / Počet odeslaných * 100

Míra prokliku

Míra prokliku - velice důležitá metrika, kterou určitě stojí za to sledovat. Díky ní totiž získáte informaci o tom, kolik příjemců jste zaujali obsahem svého e-mailu do té míry, že klikli na odkaz ve zprávě a chtěli více informací.
Výpočet: Míra prokliku (%) = Počet prokliků / Počet odeslaných * 100

Míra angažovanosti

Míra angažovanosti - tato metrika je často přehlížena. Vypovídá o zapojení a angažovanosti čtenáře a určuje kvalitu obsahu. 
Výpočet: Míra angažovanosti (%) = Počet prokliků / Počet otevřených * 100

Míra odhlášení

Míra odhlášení - nejméně oblíbená metrika, kterou je ale také důležité sledovat. Říká nám, kolik lidí kliklo na odkaz pro odhlášení z dalšího odběru.
Výpočet: Míra odhlášení (%) = Počet odhlášení / Počet odeslaných * 100

Konverze

Nazývá se tak akce návštěvníka stránek, která ukazuje splnění cíle webu. Pokud například vlastníme e-shop, cílem webu je prodej zboží a konverzí proto bude dokončení nákupu. Z návštěvníka se nám konverzí stává zákazník.

Konverzní poměr

Konverzní poměr v on-line marketingu znamená procentuální vyjádření počtu lidí, kteří provedli na webu požadovanou akci (např. nákup, registrace). 

PNO (podíl nákladů na obratu)

PNO  je procentuální vyjádření hodnoty nákladů (tj. celkové ceny reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí.
Výpočet: PNO (%) = celkové náklady / celkové tržby * 100

ROI (Return Of Investments)

ROI (česky návratnost investic) vyjadřuje poměr mezi penězi vydělanými a investovanými. Ukazuje zisk v procentech z investované částky. ROI je jedním z nejzákladnějších ukazatelů efektivnosti reklamy.
Výpočet: ROI (%) = celkové výnosy / celkové investice * 100

SEO (Search Engine Optimazation)

Jedná se o soubor metod a technik, které mají za úkol vylepšit pozici webu nebo e-shopu ve vyhledávačích a díky tomu přivést více návštěvníků. SEO je zkratka pro optimalizaci vyhledávače a pracuje na základě on-page a off-page aktivit, které jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon stránek na stránkách s výsledky vyhledávání. On-page faktory zahrnují úpravu obsahu stránky tak, aby byl co nejvíce atraktivní pro vyhledávače, například přidáním cílových klíčových slov do značek titulků stránek, značek titulků a obsahu těla. Off-page zahrnuje strategie, které podporují vytváření zpětných odkazů směřujících zpět k webu.

Další pojmy a zkratky z online marketingu

Affiliate marketing

Affiliate, neboli partnerský provizní systém, je založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím jiných webových stránek, na kterých se o produktu píše. Pokud z této webové stránky zákazník produkt nakoupí, dostává provozovatel webu od prodejce produktu provizi za dovedení zákazníka. Výše provize se pohybuje od 2 % výše.

Akvizice

Akvizicí nazýváme v marketingu proces během kterého získáváme zákazníka.

API

API (Application Programmers Interface) je definované rozhraní pro efektivní programování aplikací.

Atribuční model

Atribuční model je soubor pravidel, podle kterých rozděluje Google Analytics (nebo jiný analytický nástroj) zásluhy za získání konverze mezi jednotlivé zdroje návštěv.

Autoresponder

Autoresponder je v internetovém marketingu označení pro e-mail(y), které se odesílají automaticky v nastavený čas či při splnění nějaké podmínky (např. vytvoření objednávky -> odešle se e-mail s potvrzením objednávky)

Browser

Browser (česky internetový nebo webový prohlížeč) je program, který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.

CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je test, který má za úkol rozlišit, člověka od robotů, kteří se snaží zneužívat webové formuláře. Můžeme ho najít třeba při registraci na e-shopu či jiných webech.

Content Strategy

Content Strategy (česky obsahová strategie) je jeden ze základních prvků při návrhu a realizaci webových stránek. Zaměřuje se především na to, jaký obsah bude vaše cílová skupina hledat, jak takový obsah získáte a jak ho budete do budoucna rozvíjet. Díky tomu, že tvoříte hodnotný obsah na vás narazí uživatelé, kteří daný obsah hledají a mohou se z nich stát vaši zákazníci.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které webový server posílá prohlížeči. Ten je pak ukládá na počítači uživatele.

Copywriting

Copywriting je činnost spočívající v tvorbě poutavých a funkčních textů prodávajících produkty a služby. Obor copywritingu je činností spadající do realizace obsahové strategie. Copywriter je člověk, který se tvorbě takových textů věnuje.

CPM (Cost Per Mile)

Ve světě webového marketingu CPM odkazuje na náklady vzniklé na 1000 zobrazení reklamy. U těchto reklam tedy neplatí inzerent za (pro)klik na reklamu, ale za její zobrazení.

CRO (Conversion Rate Optimization)

Optimalizace konverzí je důležitá aktivita pro online marketéry, kteří používají metriky k určení účinnosti všech výzev k akci na webu. Pokud web prodává produkt nebo službu, povzbuzuje návštěvníky, aby se přihlásili k odběru newsletteru nebo aby provedli jakoukoli jinou definovanou akci, plán CRO je nezbytný pro zvýšení počtu uživatelů, kteří reagují.

CTA (Call To Action)

CTA (česky výzva k akci) je impuls pro návštěvníka webových stránek k nákupu zboží nebo objednání služeb. Patří sem tlačítka a výzvy typu: “Přidat do košíku”, “Zaregistrovat se” “Dokončit objednávku” a další. 

Dynamický remarketing

Je vylepšenou formou klasického remarketingu od Google Ads, která cílí na zákazníka či návštěvníka prostřednictvím produktů, které si zákazník prohlížel na daném eshopu někdy v minulosti.

DISP

Zkratka pro obsahovou kampaň.

Facebook

Facebook je rozsáhlá internetová sociální síť, sloužící zejména ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, k udržování vztahů a k zábavě.

Facebook Ads

Facebook Ads je reklamní platforma sociální sítě Facebook. Nejpoužívanější platební modely jsou PPC (platba za proklik) a CPM (platba za zobrazení).

Facebook Business Manager

Facebook Business Manager je nástroj společnosti Facebook pro správu firemních stránek a reklamy v síti Facebook.

Facebook katalog

Facebook katalog je souhrn informací o všech položkách, které chcete inzerovat prostřednictvím Facebook Ads.

Facebook pixel

Facebook pixel je kus kódu pro web, který umožňuje měření, optimalizaci a sestavování okruhů uživatelů pro reklamní kampaně.

GDPR

GDPR je zkratka pro General Data Protection Regulation nebo také obecné nařízení pro ochranu osobních údajů.

Google Ads

Google Ads je reklamní platforma společnosti Google, která umožňuje inzerentům nakoupit vysoce cílenou reklamu. Inzerenti platí cenu za proklik. Umožňuje firmám zacílení reklamy na internetu, a to buď ve vyhledávací síti Google a jeho partnerů na základě klíčových slov nebo v obsahové síti, kde mohou firmy cílit svoji reklamu na internetu na základě kombinace klíčových slov, demografie, zájmů uživatelů či cílit na konkrétní weby či jejich skupiny, pokud jsou „otevřené reklamě“.

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická aplikace pro sledování a vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek a výkonnosti online kampaní.

Hashtag

Hashtag je označení pro odkaz vedoucí na kontextuální obsah v rámci sociální sítě či jiné online platformy pro sdílení informací.

Inbound marketing

Inbound marketing je soubor aktivit založený na tzv. pull strategii, kdy zákazník aktivně hledá řešení svého problému. Tím, že publikujete přínosný obsah k jeho problému, vzbudíte zájem o vaše produkty/služby.

Instagram

Instagram je sociální síť vlastněná společností Facebook zaměřená na vizuální prezentaci.

Klíčové slovo

Klíčové slovo (anglicky keyword) je v internetovém marketingu výraz nebo fráze, která nejlépe a především nejvýstižněji charakterizuje smysl obsahu zvolené webové stránky.

Landing page

Landing page je v on-line marketingu označení cílové (nebo záchytné) webové stránky, která se zobrazí jako reakce při kliknutí na reklamu.

Linkbuilding

Linkbuilding (česky budování zpětných odkazů) je velmi důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO).

Local Ad

Zkratka pro inzeráty v mapách.

Long Tail

Long Tail (česky dlouhý ocas či dlouhý chvost) je termín, který se v internetovém marketingu spojuje zejména s objemem vyhledávání obecně velmi populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity.

Marketingová automatizace

Marketingová automatizace umožňuje pokročilou práci s cílovými skupinami pomocí zpracování dat a procesů namísto manuální práce.

Microsite

Microsite je speciální webová prezentace obvykle menšího rozsahu a dočasného trvání, která slouží jako podpora marketingové komunikace produktu, služby, kampaně, apod.

Navigace

Navigace je důležitou součástí každého webu, která pomáhá návštěvníkům rychle nalézt to, co hledají a umožňuje jim pohyb mezi stránkami.

Newsletter

Newsletter je e-mail, který pravidelně dostáváte do své e-mailové schránky. Obsahuje kombinaci užitečných a zajímavých informací včetně reklamy. K jeho zasílání musíte dát souhlas.

Obsahový marketing

Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu.

Online marketing

Online marketing neboli marketing na internetu je soubor marketingových a reklamních aktivit, které využívají webové stránky, e-mailové schránky, sociální sítě a jiné nástroje k prodeji produktů a služeb, a také k budování povědomí o značce ve virtuálním prostoru

Optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (anglicky SEO - Search Engine Optimization) je soubor faktorů ovlivňujících, jak dobře se zvolená internetová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.

Organická návštěvnost

Organická návštěvnost je návštěvnost plynoucí z přirozených výsledků vyhledávání.

PLA inzeráty

PLA (Product Listing Ads) jsou reklamy s produktovými informacemi zobrazované ve vyhledávači při hledání frází spojených s produkty.

PPC (Pay Per Click)

PPC (česky platba za proklik) je v online marketingu platební model výkonnostní reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení své reklamy, ale pouze za prokliknutí z této reklamy na svou webovou stránku.

PageRank

PageRank je číselná hodnota, které vyjadřuje, jak webovou stránku hodnotí vyhledávač Google.

Produktový XML feed

Produktový XML feed je soubor standardizovaných a strojově čitelných informací o produktech.

Remarketing

Remarketing, nebo také retargeting, je v online marketingu a PPC reklamě označení kampaní, kterou jsou cíleny na uživatele, kteří již v minulosti navštívili váš web.

Robots.txt

Robots.txt je textový soubor, který říkám robotům vyhledávačů, jak mají s navštíveným webem naložit. Říká, které části webu mají vyhledávače procházet a indexovat a které jsou naopak pro přístup robotů zakázané.

See Think Do Care

Framework See Think Do Care pomáhá lépe pochopit nákupní procesy a rozhodování zákazníků, díky čemuž pak můžete navrhovat a stavět fungující marketingové strategie a taktiky. Autorem tohoto frameworku je známý marketér Avinash Kaushik.

SEM (Seach Engine Marketing)

To znamená marketing pro vyhledávače, který je zastřešujícím termínem zahrnujícím všechny techniky internetového marketingu, které mohou pomoci zvýšit viditelnost webových stránek, včetně SEO i PPC. Společnosti často používají tento výraz k pokrytí dopadu všech webových marketingových aktivit na jejich výnosy a zisky.

SERP (Search Engine Result Page)

SERP je zkratka pro stránky výsledků vyhledávače - seznamy navrhovaných webových stránek, které se zobrazují při vyhledáváních vyhledávačů na vyhledávací dotazy. SEO specialista může sdělit klientovi například: "V důsledku našich snah se vaše webové stránky nyní řadí na první stránku Google SERP pro následující pět klíčových slov."

Sklik

Sklik je reklamní platforma společnosti Seznam.cz, která umožňuje inzerentům nakoupit vysoce cílenou reklamu. Inzerenti platí cenu za proklik.

Skóre kvality

Skóre kvality v PPC systému Google AdWords představuje odhad relevance reklam, klíčových slov a vstupní stránky pro uživatele, kterému se reklama právě zobrazila. Čím je skóre vyšší, tím lépe.

SRCH

Zkratka pro vyhledávací kampaň.

Twitter

Twitter je internetová komunikační platforma, pomocí které můžete sledovat a sami publikovat 280 znaků dlouhé zprávy.

Virální marketing

Virální marketing je jednou z technik guerilla marketingu. Virální marketing je marketingová technika šíření komerčního sdělení na sociálních sítích. Je to plánovaná aktivita, jejíž alfou a omegou je vytvořit nápaditou kreativu, kterou budou uživatelé internetu sami dále šířit.

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing se zaměřuje na sekundární výkon kampaní. Důležité je více měření akcí na webu než-li například imprese reklam.

Widget

Widget je malá internetová aplikace, kterou si uživatelé mohou sami vkládat na své webové stránky. Tímto způsobem lze rozšířit funkce webových stránek.

Wireframe

Wireframe webu (česky drátěný model webu) je vizuální maketa, která definuje rozložení obsahu a funkčních prvků na navrhované webové stránce.

XML Sitemapa

XML Sitemapa je soubor obsahující odkazy na všechny stránky webu.